#28#

Một buổi sáng cuối tuần thứ 7, vẫn đi bộ đi làm nhưng thay vì tới văn phòng thì đem laptop ra quán cafe thay đổi chút không khí và …

#27#

Có những thời điểm nhận ra rằng bạn bè thật sự là không nhất thiết phải gặp nhau và liên lạc thường xuyên mà khi gặp lại nhau vẫn cứ …

#26#

Tiết trời đẹp đến nao lòng. Lại muốn viết vài dòng cho chính mình ngày hôm nay. Một ngày gần cuối năm, buổi sáng gió mát rượi. Vừa đi bộ …