Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

#8#MINIMALISM

“Hạnh phúc không phải là có trong tay những thứ mình từng ao ước, mà là cảm giác luôn mong ước những thứ mình đang có.” – Rabbi Hyman Schachtel Vào một buổi chiều mát …

Follow Me!