Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

#27#

Có những thời điểm nhận ra rằng bạn bè thật sự là không nhất thiết phải gặp nhau và liên lạc thường xuyên mà khi gặp lại nhau vẫn cứ như chưa từng xa cách. …

#26#

Tiết trời đẹp đến nao lòng. Lại muốn viết vài dòng cho chính mình ngày hôm nay. Một ngày gần cuối năm, buổi sáng gió mát rượi. Vừa đi bộ vừa nghe bản nhạc “Winter …

Follow Me!